En bild ska sväva mellan det sedda och det osedda,

där konstnär och betraktare måste

 

förstå vad de inte ser....

....att känna igen det obekanta

 

konsten vidgar världen