Konstens väsen

Efter det att jag upptäckt konstens värld i slutet av tonåren, fanns det ingen annan väg än konstens väg för mig att gå. Ursprungligen tror jag att mitt vägval handlade om ett uppror mot det för mig givna och trygga. Jag hade istället en längtan mot det instabila och oförutsägbara, men också en kärlek till det som ska bli.

Mitt konstnärliga arbete är en bildpoetisk lek på största allvar. Med hjälp av collagemetod utvecklas bilderna ofta till komplexa och oförutsägbara bildvävar. Jag använder mig av några specifika och för mig betydelsefulla bildelement och rumsligheter som jag har samlat under en mycket lång tidscykel - badhuset, ateljérummet, det gamla skolhuset, undermedvetna klotterteckningar, leksaker, minnesfragment av olika slag, mönster mm. Med livet som levs växer detta form- och rumsförråd och blir allt rikare. Tillsammans bildar de en egen mytologi som kan återbrukas och omformas i det oändliga. Målningarna framstår till slut som uppfinningar inför verklighetens väsen, där jag bjuder in betraktaren att delta som medspelare i ett labyrintiskt konstspel utan givna regler. Verken presenterar sig själva som en bild av en plats, en utsikt, ett ateljérum eller en teatral scen som i första hand representerar målerimediet i sig. Låt blicken vällustigt flyga och sväva genom måleriets egen provins, där den rörliga blicken kan skriva in sig i den målade bilden där allting är!

Skapandet och förståelsen av ett konstverk är en akt av innerlighet och strävan mot det autentiska, jämförbar med de tidigmoderna kulturernas relation till de heliga bilderna. Jag hänvisar gärna till den tyska filosofen hans Georg Gadamer när han beskriver konsten som språk och som del av en lång och fortfarande levande tradition. All slags konstupplevelse är färgad av det stora antal av konventioner som människan bär på. Den som står inför ett konstverk är inget blankt blad. Gadamer går ett steg längre i detta tankespår och säger att ”igenkänningens glädje snarare består i att man känner igen mer än det man redan kände”. Man inser något! Denna insikt består enligt Gadamer av en väsens-insikt om konstverkets egna väsen.

Copyright © Bo Ljung 2021