Konstens väsen


Skapandet och förståelsen av ett konstverk är en akt av innerlighet och strävan mot det autentiska, jämförbar med de tidigmoderna kulturernas relation till de heliga bilderna. Den tyska filosofen hans Georg Gadamer beskriver konsten som språk och som del av en lång och fortfarande levande tradition. All slags konstupplevelse är färgad av det stora antal av konventioner som människan bär på. Den som står inför ett konstverk är inget blankt blad. Gadamer går ett steg längre i detta tankespår och säger att ”igenkänningens glädje snarare består i att man känner igen mer än det man redan kände”. Man inser något! Denna insikt består enligt Gadamer av en väsens-insikt om konstverkets egna väsen.

 

Copyright © Bo Ljung 2023