DIGITAL GALLERY >>>

 


 

Essential pictures 2011-2022

 

 

 

Vänersborgs konsthall

 

 

 

Lysande utsikter

 

 

 

Porten mot landskapet

 

 

 

Mellan verkligheter

 

 

Stop - making sense

 

 

Galleri Astley Uttersberg

 

 

Väsby Konsthall

 

 

 

Galleri Hörnan Falun

 

 

 

KAZ Galleri Västerås

 

 

 

Galleri Lars Hjelm Karlstad

 

 

 

Galleri Persson Malmö

 

 

 

 


 

Essential pictures 2002 - 2010

 

Möjligheternas Fönster

 

 

 

Badhuset

 

 

 

Avskedet

 

 

 

Centrifugalteater

 

 

 

Den vita floden

 

 

 


 

Essential pictures 1996-2001

 

Galerie Ahlner

 

 

Strand

 

 

 

Nattens hjärta

 

 

 

Återspegling

 

 

Mirakelteater

 

 


 

 

Bo Ljung BUS 2023