Essential works 2004- 2017


Mellan verkligheter 175 x 200 cm

 


 

Porten mot landskapet 170 x 200 cm


 

Änglarum 200 x 180 cm

 


 

Möjligheternas fönster 168 x 200 cm

 


 

Återspegling 100 x 150 cm

 


Den italienska trappan 100 x 150 cm

 


Rörelse mot söder 100 x 150 cm

 


I rörelse 100 x 150 cm


 

Avskedet 168 x 200 cm

 


 

Blå boning 124 x 145 cm

 


 

Badhuset 168 x 200 cm

 


 

Danse macabre 100 x 220 cm

 


 

Underdogutopia 125 x 200 cm

 


 

Rymden öppnar sig inifrån 100 x 155 cm

 


 

Den vita floden 123 x 100 cm

 


 

Silverrummet 123 x 100 cm

 


 

Sintra 123 x 100 cm

 


 

Blå rum 123 x 100 cm

 


 

Den portugisiska porten

 


 

Långtidsprojekt 2000-2013

Big time 200 x 240 cm

 


Långtidsprojekt 2009- 2016

Samtidigheter 150 x 500 cm